Presentaties, blogs, interviews (selectie)

2020   Presentatie - Gelijke kansen & de relatie tussen "traditionele" en digitale laaggeletterheid. Lexima, Nationale Dyslexie             Conferentie, september 2020

2020    Blog - Notten, N. Thuisonderwijs is niks nieuws maar het wegvallen van de rol van culturele gidsen wel. Versvak

2019    Blog - Notten, N. & J. van Middendorp. Laaggeletterdheid en schulden staan niet los van elkaar, hoe pak je deze problematiek aan? Versvak

2019     Interview - Wat maakt een vader?: lees- en mediaopvoeding.

2018     Blog - Notten, N. Mediaopvoeding en digitale geletterdheid. Versvak

2018     Podcast - Onder wetenschappers: Natascha Notten. Kennisnet

2018     Interview - Opgroeien in een taalarm gezin is een risico, online en offline. Cubiss

2018     Debat en podcast - De neutrale wetenschapper; wie bepaalt wat goed is?

2017     Blog - Notten, N. & F. De Wijs. Opgroeien in een laaggeletterd gezin – wat betekent dat voor de kanden van een kind?

2017     Blog - Notten, N. Connected, maar ook (met) thuis? Versvak

2016     Youtube video - Radboud Universiteit. Dr. Natascha Notten. Waar gaat jouw hart sneller van kloppen?

2014     Artikel - Notten, N. Leesbevordering thuis en onderwijssucces: een levenslang verband. Taal. SLO

2014    Blog- Notten, N. Risicogedrag op het wereldwijde web. Versvak

2011 – heden Interviews in diverse Nederlandse kranten (NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, De Gelderlander, Trouw, Nederlands Dagblad, NRC Next), tijdschriften (Cubiss, MR Magazine, Psychologie Magazine, Lezen), en radio programma’s (FunX, Radio Gelderland).


Presentaties en workshops (selectie)

2019      Dichter bij de schrijver, dichter bij lezen. Lunchpresentatie, Oberon onderzoek & advies, Utrecht

2018      Voorleesrituelen en motivaties in verschillende gezinnen. Wetenschappelijk Congres Stichting Lezen 2018

2018      Overerving van armoede en laaggeletterdheid. Congres (Ge)zinvol samenwerken. CED groep, Rotterdam

2018      Opvoeding, ongelijkheid en (laag)geletterdheid. Werksessie Stichting Lezen & Schrijven, Den Haag

2018      Opvoeding, ongelijkheid en (digitale) geletterdheid. Koninklijke Bibliotheek, Utrecht.

2018      Mediaopvoeding: - risico´s en kansen. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag

2017      Drongo Talen Festival. Laaggeletterdheid. Stichting Lezen, Utrecht

2017      SWOV Kennisdag ‘Die jeugd van tegenwoordig’, Disconnected of valt het wel mee? Den Haag.

2016      SWOV Kenniscafé: Risicogedrag van jongeren en de rol van ouders en media. Den Haag.

2015     Conferentie van de Sociaal Wetenschappelijke Raad, KNAW. Mediaopvoeding en (online) risico’s en kansen voor               Jongeren.

2013      Ouderbetrokkenheid en leesbevordering. Spreker tijdens de beleidsmiddag, Stichting Lezen, Amsterdam

2013      Media Park Jaar Congres. Spreker tijdens de lunchsessie “Zijn mediamakers wel goed wijs?” Mediawijzer.net, Hilversum