Teaching experience

Teaching Experience (RadboudUniversity, Sociology and Pedagogy)
Coördineren, ontwikkelen en verzorgen van onderwijs (BA1, BA2, BA3, Master, Research Master, Stage)

2015 - heden: Supervisie Research Master Thesis(MA/ 36 EC) (RU, Sociologie)
2013 - heden: Leefstijlen: over seksualiteit, cultuur en media (BA2/6 EC) (RU, Sociologie)
2012 - heden: Opvoeding en Deviant Gedrag (BA3/ 6 EC) (RU, Sociologie)
2012 - heden: Supervisie Master Thesis en Stage (MA/ 12 EC) (RU, Sociologie)
2012 - heden: Supervisie Research Project (REMA/ 6 EC) (RU, Sociologie)
2012 - 2014: Sociologische Vraagstukken (BA1/ 6 EC) (RU, Sociologie)
2011 - 2012: Supervision Internship (REMA/12 EC) (ENG) (UvA)
2011 - 2012: Inequalities and impacts on society (MA/ 6 EC) (ENG) (UvA)
2011: Sociologie van opvoeding, vorming en onderwijs (BA1/ 5 EC) (RU, onderwijsinstituut Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde)
2007 - 2010: Leefstijlen: over seksualiteit, cultuur en media (BA2/6 EC) (RU, Sociologie)
2005 - 2010: Incidenteel betrokken bij de cursussen ´Weerstand tegen minderheden’ (BA3), ‘Hoofdvragen van                        de Sociologie’ (BA1) en ‘Lifecourse research in perspective’ (BA3) (RU, Sociologie)


Sociology, Radboud University Nijmegen (2012)
Course: "Opvoeding en Deviant Gedrag" (BA3)

Centraal in de cursus “Opvoeding en Deviant gedrag” staat de invloed van de gezinssituatie, opvoeding en de directe sociale omgeving op het al dan niet vertonen van sociaal onwenselijk gedrag. Uit onderzoek blijkt een sterk en langdurig effect van de gezinssituatie gedurende de kindertijd op het welzijn, maar ook sociaal ongewenst en risicogedrag van individuen. Ook in het maatschappelijk debat wordt vaak een relatie gelegd tussen het thuismilieu, opvoeding en deviant gedrag. In deze cursus ligt de focus op sociaal onwenselijk- en risicogedrag als gevolg van specifieke gezinsomstandigheden en opvoedingspraktijken, waarbij het omringende directe sociale netwerk een belangrijke rol kan spelen. In de cursus “Opvoeding en deviant gedrag” integreren studenten theoretische kennis met methoden en technieken van onderzoek. De cursus verschaft deelnemers inzicht in verschillende aspecten van de relatie tussen gezin, opvoeding en deviant gedrag. Daarnaast wordt aandacht besteed aan levendige actuele en beleidsrelevante kwesties op het terrein van opvoeding en sociaal ongewenst en normafwijkend gedrag. In de vorm van participatie, presentaties en opdrachten wordt de verkregen kennis in praktijk gebracht.

Sociology, University of Amsterdam (2012)
Course: 'Inequalities and its impacts' / Master Sociology/ Elective.

In recent decades inequality has grown in many countries and its possible impacts on society have become an important issue for scientific research (as well as for policy makers). A team at the Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies AIAS (UvA) and the Amsterdam Centre for Inequality Studies AMCIS (FMG) is working, jointly with international partners, on a major international research study of the subject. This covers the analysis and development over recent decades of inequalities. A plural noun because inequality is found in different areas, ranging from household income via the labour market to personal educational attainment, and consequently may develop in opposite directions, increasing in some these fields and decreasing in others. Similarly, the impacts are found in different spheres: social, cultural or political, and also in policy making. In this elective course approaches and results on inequalities and their impacts on society are shared.
 

Opleiding Sociologie, Radboud Universiteit Nijmegen (2006 - 2011)

Cursus ‘Leefstijlen: over seksualiteit, cultuur en media’ (BA2). In deze cursus maakt men via hoorcolleges en werkgroepen kennis met de literatuur op het terrein van leefstijl, cultuurdeelname, mediagebruik en meningen over controversiële onderwerpen. In de vorm van opdrachten wordt deze literatuur besproken. Relevant empirisch onderzoek wordt gerepliceerd en uitgebreid.

Cursus ‘Leerproject 1’ (BA1). Het leerproject biedt een eerste kennismaking met de praktijk van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, waarbij de gehele 'empirische cyclus' wordt doorlopen: verwerking van bestaande theoretische en empirische inzichten, formuleren van informatieve probleemstellingen en onderzoekshypothesen, operationalisering, dataverzameling en -analyse en verslaglegging van het geheel. De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen.

 

Opleiding Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde, Radboud Universiteit NIjmegen (2011)
Cursus ‘Sociologie van opvoeding en onderwijs’ (BA1).
Deze cursus is zowel een inleiding in de algemene sociologie als een specifieke kennismaking met de sociologie van onderwijs en opvoeding. Aan bod komen hoofdstromingen in de sociologie en verschillende antwoorden op de vraag hoe mens en samenleving op elkaar inspelen, elkaar beïnvloeden, hoe sociale integratie en uitsluiting tot stand komen. Er vindt een toespitsing plaats op thema’s die van belang zijn voor pedagogen en onderwijskundigen en die gericht zijn op sociale instituties en processen als gezin, school, socialisatie, sociale stratificatie, sociale integratie en sociale deviantie. Daarnaast komt de kansenongelijkheid en de aansluiting tussen onderwijs en maatschappelijke posities aan de orde. De cursus bestaat uit hoorcolleges.