Publications

**this page is under construction, for recent activities and publications see https://www.linkedin.com/in/nataschanotten/**

All publications are available on request. So if the download function below doesn't work for you, just send an email to: n.notten@maw.ru.nl

2015

Kraaykamp, G., Notten, N., & Bekhuis, H. Highbrow cultural participation of Turks and Moroccans in the Netherlands: Testing an identification and social network explanation. Cultural Trends, 4: 286-298. Download

Notten, N., Lancee, B., Van de Werfhorst, H.G., & Ganzeboom, H.B. G. Educational stratification in Cultural Participation: Cognitive competence or status motivation? Journal of Cultural Economics, 37: 177-203. Download.

Thijs, P.E., Van Dijk, I.K., Stoof, R., & Notten, N. Adolescent problem behaviour: The gender gap in European context. European Journal of Criminology, 12 (5): 598-615. Download

2014

Notten, N., & Nikken, P. (online access). Boys and girls taking risks online. A gendered perspective on the relationship between families, societies and adolescents' risky online behavior. Media & New Society. Download              

Kraaykamp, G., Notten, N., & Bekhuis, H. Cultuurparticipatie van Turken en Marokkanen in Nederland. Toetsing van een identificatie- en sociale netwerkverklaring. (“Education, Integration and Cultural participation”) Mens & Maatschappij, 89 (2): 201-2202014 Download

Thijs, P., Van Dijk, I., Stoof, R. & Notten, N. Genderverschillen en deviant gedrag. Een studie naar verschillen tussen jongens en meisjes in de invloed van individuele, gezins- en landkenmerken op deviant gedrag. Mens & Maatschappij, 89 (3): 305-335 Download             

2013

Notten, N. Risicogedrag en het wereldwijde web. De invloed van gezin en samenleving op het online risicogedrag van adolescenten vanuit een Europees perspectief. Mens & Maatschappij, 88 (4): 350-374 Download   More info

Notten, N., Kraaykamp, G. & J. Tolsma. Parents, Television and Children’s Weight Status. On lasting effects of parental television socialization in the Netherlands. Journal of Children and Media, 7 (2): 235-252. DOI: 10.1080/17482798.2012.712917. Download

Notten, N. Leesopvoeding en onderwijssucces in de moderne samenleving. In: De aarzelende lezer over de streep. Ed. D. Schram, pp. 187-206. Download

Notten, N. Van televisiekijken naar overgewicht. Sociologie Magazine. December 2013, 21 (4): 12-13. Download

Notten, N. Leesbevordering thuis en onderwijssucces. Een levenslang verband. Download

2012

Notten, N. Over ouders en leesopvoeding. Stichting Lezen reeks 21, Eburon Delft. Download

Notten, N, Kraaykamp, G & R. Konig. Family media matters: Unraveling the intergenerational transmission of reading and television tastes. Sociological Perspectives, 55 (4).Download

2011

Notten, N. Parents and the media. Causes and consequences of parental media socialization.
Dissertation, Radboud University Nijmegen. Download

Notten, N., Kraaykamp, G. & R. Konig. Mediaoverdracht in het ouderlijk gezin. De gevolgen van ouderlijke mediasocialisatie voor huidige lees- en televisievoorkeuren. Mens & Maatschappij, 86, pp. 181-202. Download

Notten, N., Kraaykamp, G. & J. Tolsma. Over ouders, televisiekijken en (over)gewicht: een studie naar de langetermijneffecten van ouderlijke televisiesocialisatie op het lichaamsgewicht van hun kinderen. Boekbijdrage: Problemen en theorieen in onderzoek. Een staalkaart van de hedendaagse Nederlandse empirisch-theoretische sociologie (pp. 183-196). Download

2010

Notten, N., & G. Kraaykamp. Parental media socialization and educational attainment: Resource or disadvantage?
Research in Social Stratification and Mobility, 28 (4), pp. 453-464 DOI:10.1016/j.rssm.2010.07.001 Download

Kloosterman, R., Notten, N., Tolsma, J., & G. Kraaykamp. The effects of parental reading socialization and early school involvement on children's academic performance: A panel study of primary school pupils in the Netherlands
European Sociological Review, 27 (3), pp. 291-306. Download

2009

Notten, N., & G. Kraaykamp. Parents and the media. A study of social differentiation in parental media socialization
Poetics, 37 (3), pp. 185-200. Download

Notten, N. & G. Kraaykamp. Home media and science performance: A cross-national study. Journal of Educational Research and Evaluation, 15 (4), pp. 367-384. Download

Notten, N., Peter, J., Kraaykamp G., & P.M. Valkenburg. Research note: Digital Divide Across Borders: A Cross-National Study of Adolescents’ Use of Digital technologies. European Sociological Review, 25 (5), pp. 551-560. Download

2008

Notten, N., Kraaykamp, G., & W. Ultee. Ouderlijke mediasocialisatie; hulpbron of handicap? Een studie naar de langetermijneffecten van mediasocialisatie op het onderwijssucces van kinderen. Mens & Maatschappij, 83 (4), pp. 360-375. Download

2006

Notten, N., Kraaykamp, G. & M. te Grotenhuis. Culturele carrières in verenigingen. Een dynamische analyse van het lidmaatschap van culturele verenigingen. Mens & Maatschappij, 81 (4), pp. 352-374. Download