CV

For more information: CV Natascha Notten NL 2018 (website).pdf


Professional Experience

2012 - present      Assistant Professor, Department of Sociology, Radboud University Nijmegen
2011 - 2012         Postdoctoral Researcher Gini Project, Department of Sociology and Anthropology, University of Amsterdam/
                             Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies
2011                    Lecturer, Department of Pedagogics and Education, Faculty of Social Sciences. Radboud University Nijmegen
2005 - 2011          PhD Candidate, Radboud University Nijmegen, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences.
                             Thesis: Parents and the Media. Causes and consequences of parental media socialization.
1995 - 2005          Freelance Musician


Education

2011                    Ph. D. Sociologie, Radboud Universiteit Nijmegen
2005                    Sociology, Radboud University Nijmegen, Master’s degree (graduated cum laude)
1997                    Classical music/ clarinet, ArtEZ School of Music, Arnhem, Bachelor’s degree
1991                    Higher secondary education (VWO), Liemers College, ZevenaarPostgraduate courses

2013 - 2014         Mentoring en Coaching programma, “Talent to the Top Charter”, Radboud Universiteit Nijmegen
2013                    Cursus: Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), BKO-certificaat behaald, november 2013
2013                    Cursus `Structural Equation Modeling (SEM) in Mplus’, Universiteit Utrecht
2009                    Structural Equation Modeling, Nijmegen University Course
2007                    Multilevel Analysis, Essex Summer School in Social Science Data Analysis & Collection
2006                    Integration of Explanatory Models with Models of Analysis and Measurement, ICS course
2006                    Advanced Research Methods and Techniques, ICS course
2005                    Theory Formation and Model Building in the Social Sciences, ICS course


Professional Memberships

2015 – heden     Network on “The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children (DigiLitEY)”
2014 – heden     International Communication Association (ICA)
2012- heden     Dutch Team EU Kids Online (London School of Economics/ SCP)
2012 – heden     Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS)
2005 – heden     Research Group Social Inequality and the Life Course (ISOL)
2005 – heden     Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV)
2005 – heden     International Sociological Association (ISA), Research Committee 28 (RC28) on Social Stratification and Mobility
2005 – heden     European Consortium for Social Research (ECSR)


Professional activities (extra-curricular)

2013 – heden     Bestuurslid, Halkes Women Faculty Network, Radboud Universiteit Nijmegen
2011 – heden     Expertmeeting participant bij “Mediawijzer.net”, “Kennisnet” and “Stichting Lezen” (op uitnodiging)
2014                   Dagvoorzitter expertmeeting `Ouders betrekken bij lezen”, Stichting Lezen, Amsterdam
2013                   Sessie Coördinator “Dag van de Sociologie”, Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV)
2011                  Jurylid Max van der Kamp scriptieprijs 2011, Cultuurnetwerk, Utrecht
2007 - 2009       Voorzitter promovendi overleg, sectie Sociologie en Methoden, Radboud Universiteit Nijmegen
2007 - 2009        Coördinator maandelijks Sociologie seminar, Radboud University Nijmegen


Lezingen op uitnodiging (selectie)
Presentations to policy makers/stakeholders/non-scientific audience

2016    SWOV Kenniscafe over Integrale aanpak van van risicogedrag van jongeren. "Risicogedrag van jongeren en de invloed
            van media en ouders". SWOV Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 14 april 2016
2015     Onderzoeksconferentie Landelijk Instituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA),
             bijdrage aan het symposium "Wie doet er mee?", 23 november 2015.
2015     190ste plenaire conferentie van de SWR (Sociaal Wetenschappelijke Raad), KNAW, 29-30 mei 2015.
             “Mediaopvoeding en (online) risico’s en kansen voor Jongeren”.
2014     Expertmeeting “Ouders betrekken bij lezen”, Stichting Lezen.
2013     Ouderbetrokkenheid en leesbevordering. Spreker tijdens de beleidsmiddag Stichting Lezen
2013     Leesopvoeding en digitaal lezen Spreker tijdens de kennisbijeenkomst “Digitaal lezen”, Stichting Lezen
2013     Media Park Jaar Congres. Spreker tijdens de lunchsessie “Zijn mediamakers wel goed wijs?”, Mediawijzer.net
2013     Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Master pedagogiek en onderwijskunde, gastlezing mediaopvoeding.
2012     De aarzelende lezer over de streep. Wetenschappelijk congres van Stichting Lezen, Amsterdam.
             Over ouders en leesopvoeding.
2012     Ministerie OCW, Den Haag. Parents and the media
2012     Kennisdag 4-12 jaar “Van impuls naar impact!” Den Bosch, De Verkadefabriek. Cubiss en de Brabantse                            Netwerkbibliotheek. Ouders en de media.
2011     Ministerie OCW, Den Haag. Mediaopvoeding en onderwijssucces; kans of belemmering?
2010    Ministerie OCW, kennismarkt, Den Haag. Over mediasocialisatie en onderwijsprestaties.